Pater noster (Ojcze Nasz, Отче Наш)


Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy; naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode Złego.


Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі так і на землі.

Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.


Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen.


Ave Maria


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, mуdl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.

Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.


Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.


Символ віри


Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі. І в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви; страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований; зійшов у пекло. на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога-Отця Вседержителя; звідти прийде судити живих мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів. воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.


Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.


Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terra. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus: descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patrisomnipotentis: inde venturus estjudicare vivos ad mortuos. In Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terra. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus: descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patrisomnipotentis: inde venturus estjudicare vivos ad mortuos. In Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.


Молитва про благодаті за заступництвом Папи Йоана Павла ІІ (Modlitwa za wstawiennictwem Jana Pawła II)


Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia

wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.


O Пресвятий у Трійці Єдиний Боже, дякуємо, що Ти дарував Церкві Папу Йоана Павла II, в якому засяяла Твоя батьківська доброта, слава Господнього Хреста та діяння Духа любові. Він, повністю покладаючись на Твоє безмежне милосердя і на материнське заступництво Пресвятої Діви Марії, відтворив образ Ісуса, Доброго Пастиря, даючи нам приклад святості, яка зумовлює усе християнське щоденне життя і осяює дорогу до вічної єдності з Тобою. Господи, даруй нам, за його заступництвом та згідно із Твоєю святою волею, благодать, про яку ми Тебе молимо, з надією, що Твій слуга Папа Йоан Павло ІІ невдовзі увійде до спільноти Твоїх святих. Амінь.


Молитва до Архангела Михаїла


Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підлості і нечистоти злого духа будь нам захисником. Нехай Бог подолає його, покірно про це просимо. А Ти, Владико Небесних громад, диявола та інших злих духів, які для знищення людських душ по цьому світі кружляють, силою Бога скинь до пекла. Амінь


Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża), Angele Dei (Oratio ad Angelum Custodem)


Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.


Angele Dei, qui custos es mei. Anme, tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen.


Ангел Господній ( Anioł Pański )


Ангел Господній благовістив Діві Марії, І зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє,..

Ось я, слугиня Господня, Нехай зі мною станеться по Твоєму слову.
Радуйся, Маріє,..
А Слово стало Тілом, І оселилося між нами. 
Радуйся, Маріє,.. 
Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
Молімося: Благодаттю Твоєю, просимо Тебе, наповни нас, Господи, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали Втілення Христа, Сина Твого, через Його страждання і хрест осягнули славу воскресіння. Через Христа Господа нашого. Амінь.


Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...


Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.