Opublikowane 08/03/13 o 9:41

Triduum Paschalne


Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa (28 – 30 marca) jest najważniejszą uroczystością w roku liturgicznym. Te trzy dni stanowią jedną całość, zatem obchody świąt wielkanocnych rozpoczynamy już w Wielki Czwartek wieczorem. W tym szczególnym czasie, Kościół trwa przy Chrystusie na przeżywaniu i rozważaniu Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.


Wielki Czwartek jest dniem, w którym wspominamy wydarzenia z Wieczernika – ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrześcijanie mają sprawować pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa poprzez spożywanie Jego Ciała i Krwi. Przewodzić jej będą kapłani, którzy, w wielu parafiach, w tym dniu umywają wybranym wiernym nogi na znak tego, że przewodzenie w Kościele odbywa się w duchu służby bliźniemu. Po uroczystości Ciało Chrystusa przeniesione zostaje do ciemnicy. Tabernakulum jest puste i otwarte, a wieczna lampka zgaszona. Ołtarz stoi obnażony.


Wielki Piątek to dzień, w którym nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach trwa spowiedź i adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. Odbywają się też nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Późnym popołudniem rozpoczynają się obrzędy Liturgii Męki Pańskiej: Liturgia Słowa, adoracja Krzyża i Komunia Święta. W tym dniu nie grają instrumenty, nie dzwonią dzwonki. Po nabożeństwie Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego. Jest przykryty białym welonem na pamiątkę całunu, w który spowito ciało Chrystusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja, a wierni całują Krzyż – drzewo zwycięstwa, na którym Jezus pokonał szatana.


Wielka Sobota – Wigilia Paschalna jest dniem, w którym przeżywamy prawdę, że Chrystus zwyciężywszy śmierć, obiecuje zmartwychwstanie tym, którzy w Niego wierzą.


Do godzin popołudniowych w kościołach święci koszyki z pokarmem. Obrzęd ten przypomina „prawdę, wyrażoną przez św. Pawła Apostoła tymi słowami: "Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie" (1 Kor 10, 31). Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy.

Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we Mszy świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia.”


     Wieczorem wierni gromadzą, aby uczestniczyć w Liturgii Wigilii Paschalnej. Nie jest to typowa Msza, ponieważ oprócz Liturgii Słowa (która tego dnia jest bardzo rozbudowana i składa się z kilku czytań) i Liturgii Eucharystii składa się także z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej.


Obrzędy rozpoczynają się przed kościołem. Przy ognisku gromadzi się kapłan z liturgiczną służbą ołtarza. Zostaje poświęcony ogień, a następnie celebrans kreśli na świecy paschalnej znak krzyża, litery Alfa i Omega, na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku i wbija pięć gwoździ w formie krzyża. Wypowiada przy tym słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”. Z zapalonym paschałem kapłan wchodzi do ciemnego kościoła śpiewając „Światło Chrystusa” i stopniowo od niego zapalane są świece wiernych. Za trzecim razem zapalone zostają wszystkie światła. Mrok zostaje pokonany, a kapłan wygłasza orędzie wielkanocne.

Kolejna część to Liturgia Słowa, która pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Po niej następują obrzędy Liturgii Chrzcielnej, podczas której z zapalonymi świecami wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne i na nowo wyrzekają się szatana i tego, co prowadzi do zła oraz wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne.

Po zakończeniu tego obrzędu następuje Liturgia Eucharystii.

Na zakończenie uroczystości odbywa się procesja rezurekcyjna, podczas której chrześcijanie ogłaszają całemu światu radosną wieść, że Chrystus śmierć zwyciężył.