Porządek Mszy Świętych:

Poniedziałek -

17.00 (zimą)

19.00 (latem)

Wtorek - 08.00

Środa -

17.00 (zimą)

19.00 (latem)

Czwartek - 08.00

Piątek -

17.00 (zimą)

19.00 (latem)

Sobota - 9.00

Niedziela - 10.00

Tłumacz

Niedziela - 12.00

Радіо Марія On-line

OREMUS

Modlitewnik
Główna Parafia Aktualności Linki Galeria Księga Gości Kontakt

Historia naszej Parafii

Miejscową parafię obrządku ormianśkiego utworzono w roku 1757 dzięki Rafaelowi Skarbeku.

1785-1787 - obertynśka drewniana cerkiew ormianśka razem z parafią przekazano archidiecezji Lwowskiej, obrządku lacinśkiego w zamian za parafię w Lisce (11.04.1796 zatwierdzono przez dekret papieski).

Świątynia, przemieniona na kościół otrzymała tytuł św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza, a przestała funkcjonować 1889 roku ( prawdopodobnie z powodu złego stanu technicznego). 1891r. w Obertynie zbudowano nowy marmurowy kościół, który został oświęcony w 1905 roku. Pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła.

Obertyńska parafia należała najpierw do Kołomyjskiego dziekanatu , a póżniej (prawdopodobnie ,1843) weszła do składu dziekanatu Horodenki.

W drugiej połowie XVII, i w pierwszej XX wieków) stanowiła ona od 400 do 700 wiernych, a pod koniec XIX i na początek XX wieków obejmowała również wsie Balagoriwka (dzisiaj część wsi Honczariw), Woroniw, Hawryliak, Honczariw, Nezwysko( wspomniane w 1440 roku jako Nezwyszcze), Czortowiec (1479 r.) i Jakubówka (dzisiaj Jakiwka). W 1885 roku proboszczem był o. Jan Drengiewicz, 1903 r.- o.Jan Bliadowskij, a w 1913 r.- o. Tomasz Goreczyj.

Parafia miała swiątynie w Bałahoriwci ( drewniana 1906 roku, zbudowana przez Józefa Szelinskiego), Woronowi (murowana 1882r.), Nezwysku (1900r.) i Czortiwci (1890).

W 1903 roku powstała parafialna ekspozytura (póżniej parafia) w Woronowie, do której weszły również dawna wieś Nezwysko i Czortowec. W okresie międzywojennym o. Władysław Matysiak opiekował się około 2 tyś. Parafian. Kościół zamknęli w roku 1946 po wyjeździe proboszcza i części parafian do Polski. W tym samym roku świątynię chcieli przyznaczyc do wykorzystania jako dom kultury, ale pomyslu nie udało się zrealizować. W 1962 roku kościół został zburzony, a na jego miejscu powstało dwa piętrowe bloki mieszkaniowe ( w pobliżu obecnego budynku rady wsi).

W 1993 roku Iwano-Frankiwski Urząd Okręgowy zarejestrował w Obertynie wspólnotę rzymsko-katolicką, która najpierw należała do kołomyjskiej parafii.

2002-2003 – parafianie przekształcili miejscowe kino na kapliczkę sw. Apostołów Piotra i Pawła.

21.03.2004r. biskup Marian Buczek poświęcił kaplicę i dom sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, które wznowiły swą działalność w Obertynie.

Na początku 2008 roku, rozpoczęto pracę mające na celu przerobienie budynku - kinoteatru na kościół. Dobudowano wieżę, wstawiono okna, zmieniono dach i elewacje na zewnątrz.

W 2009 roku, rozpoczęto pracę wewnątrz kościoła.

26.09.2009 roku Metropolita Lwowski Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki konsekrował wyremontowany kościół.

Obecnie parafia w Obertynie liczy ok. 140 osób. Ksiądz dojeżdża również do parafii Tłumacz.